WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 |

Приклад проведення енергетичного обстеження

адміністративних будівель (школи)

Суходоля О.М., к.т.н.

Заступник Голови Держкоменергозбереження Email: sukhodolya@svitonline.com Роботи з проведення енергетичних аудитів в адміністративних та громадських будівлях м.Києва є першим етапом впровадження проекту “Енергозбереження в громадських і адміністративних будівлях м.Києва”, який впроваджується за рахунок кредиту Всесвітнього банку.

Мета енергоаудиту є розробка економічно обґрунтованих енергозберігаючих заходів спрямованих на підвищення ефективності використання енергоресурсів на конкретному об’єкті та оцінка ефективності від їх впровадження. Впровадження енергозберігаючих заходів дасть змогу скоротити бюджетні витрати на енергозабезпечення будівель при підтриманні належного рівня комфорту для перебування в будівлі людей.

На початковому етапі проведення енергетичного обстеження визначаються загальні дані, що характеризують енергоспоживання об’єкта, що обстежується. Визначається площа, що опалюється та освітлюється, визначається основне енергоємне обладнання. Встановлюються обсяги енергоспоживання за видами енергоносіїв по місяцях, роках. За отриманими даними формуються баланси споживання енергоносіїв. Визначаються витрати на енергозабезпечення у грошовому вигляді.

На наступному етапі проводиться обстеження систем енергозабезпечення. Для адміністративної будівлі це системи водо, та теплопостачання і система освітлення. При обстеженні системи освітлення приділяється увага можливості максимального використання природного освітлення, висоті підвішування світильників, запровадження системи автоматичного регулювання освітленістю.

Для системи тепло споживання оцінюються теплоізоляція будівлі (витоки тепла через зовнішні огородження, двері, вікна, дах), економічність установок споживання тепла (радіатори, вентиляційні установки, установки гарячого водопостачання), ефективність тепло розподілення (трубна система, регулювання), ступінь відповідності існуючої системи теплопостачання і її режимів роботи вимогам створення комфортних умов для персоналу.

Для прикладу, обстежено будівлю школи загальною площею понад 3500 м2. Будинок школи споживає теплову та електричну енергію. За рік будівля споживає приблизно 800 Гкал теплової та 37000 кВт.г електричної енергії. Ціна на енергоресурси складає приблизно за 1 Гкакл – 60 грн, за 1 кВт.г – 0,14 грн. Система теплопостачання має ряд напрямів для підвищення ефективності використання теплоенергії.

Температура всередині приміщення, через відсутність засобів регулювання теплового режиму, протягом тривалого часу перевищувала на 340С санітарні норми. Процес регулювання теплоносія шаровим краном або шайбами на трубопроводах дає позитивного результату. Крім того не використовується можливість зниження споживання тепла в нічні години та вихідні дні. В ці дні інколи доцільно знижувати температуру носія на 360С.

При обстеженні системи освітлення основних приміщень запропонованої будівлі виявлено наступні недоліки:

низька світловіддача джерел світла, що не дозволяє при досить великому електроспоживанню забезпечити задовільний світловий потік;

недосконалі світлотехнічні характеристики світильників призводять до низької ефективності використання електроенергії на потреби освітлення;

велика висота розміщення стельових та підвісних світильників, через що зменшується світловий потік;

великі експлуатаційні затрати пов’язані з придбанням ламп розжарювання, термін служби яких не перевищує 1000 годин.

Пропонується позбавитись вказаних недоліків через проведення реконструкції системи освітлення із заміною ламп розжарювання та встановлення енергозберігаючих світильників.

При визначенні енергозберігаючих заходів доцільних до впровадження, на першому етапі розглядуються всі можливі напрями скорочення енергоспоживання. Для прикладу реалізації потенціалу енергозбереження в адміністративній будівлі приведено приблизний перелік енергозберігаючих заходів із середньою потенційною економією енергії:

модернізація індивідуальних теплових пунктів з встановленням водопідігрівачів та систем автоматики (автоматичне регулювання теплової потужності системи опалення та гарячого водопостачання) – 1520%;встановлення радіаторних рефлекторів 25%;

ущільнення вікон та дверей – 2,5%;

використання ефективних душових насадок – 3% та аераторів на кранах – 1,5%;

використання стельових вентиляторів – 3,5%;

промивка системи опалення;

встановлення радіаторних терморегуляторів;

часткова заміна сантехнічного обладнання;

ліквідація витоків води через нещільності та незадовільний стан водозапірної арматури;

заміна ламп розжарювання та встановлення енергозберігаючих світильників – 3050%;

використання електронної пускорегулювальної апаратури та автоматичних регуляторів освітлення – 20%;

підвищення теплоізоляційних властивостей огороджуючи конструкцій;

запровадження системи моніторингу та планування споживання енергоресурсів – 5%.

З переліку енергозберігаючих заходів в подальшому розглядаються ті, що здатні принести найбільший енергозберігаючий ефект при помірних витратах. Ці заходи поділяються на основні та додаткові.

Автоматичне регулювання теплової потужності системи опалення Енергозберігаючий ефект досягається при погодинному регулюванні та за рахунок програмного зниження температури в приміщеннях протягом неробочого часу. На прикладі згаданої будівлі, при аналізі роботи системи опалення, встановлено, що погодинне регулювання дозволить заощадити 128 Гкал теплової енергії на рік.

Для визначення можливостей заощадження теплової енергії за рахунок програмного зниження температури в приміщеннях, припустимо, що нічна температура буде підтримуватись на 360С нижче за денну. Якщо виходити із розрахункової чисельності градусодіб опалювального періоду для згаданої будівлі 3009 (нормативна температура в приміщеннях в середньому становить 180С), середньодобова різниця температур внутрішнього і зовнішнього повітря при тривалості періоду опалення 187 діб становить 3009/187=160С. Знижуючи внутрішню температуру на 30С, відповідно зменшиться різниця температур до 130С, а умовна чисельність градусодіб становитиме 13*187=2448. Щоб знайти дійсну розрахункову чисельність градусодіб, треба виходити із кількості неробочих годин за тиждень, яка становить в школі, що працює в дві зміни 75 годин із загального числа 168 годин на тиждень.

Таким чином, дійсна розрахункова чисельність градусодіб має розраховуватись як (3009*93+2448*75)/168=2757 градусо/діб. Оскільки розрахункове тепло споживання системою опалення становить приблизно 477 Гкал/рік. Виходячи з цього, програмне регулювання має заощадити ((30092757)*477)/3009=40 Гкал на рік.

Автоматичне регулювання температури теплоносія гарячого водопостачання (ГВП).

Заміна старих конструкцій водопідігрівачів новими прямо не створює енергозберігаючого ефекту, але сприяє більш досконалому функціонування системи ГВП. Крім того, заміна водопідігрівачів має супроводжуватись встановленням сучасних приладів автоматичного регулювання, здатних точно підтримувати необхідну температуру гарячої води і виключати водопідігрівач у неробочий час.

Впровадження сучасних приладів регулювання дозволяє ліквідовувати наявні перегріви води в системі гарячого водопостачання. В результаті коригування зайвої різниці температур тільки на 20С може бути зекономлено, для згаданої будівлі 25 Гкал/рік теплової енергії.

Добове регулювання витрат гарячої води на циркуляцію дозволить зменшити втрати теплової енергії ще на 18 Гкал/рік. Крім того, цей захід дозволяє додатково знизити витрати води.

Встановлення рефлекторів за радіаторами Встановлення рефлекторів за опалювальними приладами дозволить зменшити втрати радіаційної складової теплової енергії випромінюваної радіаторами. За різними оцінками економія теплової енергії при цьому буде 25% від енергії яка іде на опалення. Для подальшого аналізу приймається 2,1%, що становить 10 Гкал/рік.

Ущільнення вікон Інфільтрація через не ущільненні вікна в будинку школи не перевищує півкратного обміну повітря. При висоті поверху приблизно 3,2 м в приміщення надходить близько 5675 м3/год холодного повітря. Це повітря необхідне для підтримання якості повітря в робочі години. Вночі і в вихідні дні ущільнені вікна здатні заощадити 45 Гкал/рік. В тому разі, якщо цей захід буде реалізовано, необхідно подбати про примусову припливну вентиляцію. Без такої вентиляції санітарногігієнічні умови в приміщеннях шкали суттєво погіршаться.

Застосування душових насадок та аераторів При застосуванні аераторів і вдосконалених душових розпилювачів обсяг води, що споживається, зменшується на 40% від нормативного рівня. Таким чином, цей захід здатний заощадити близько 12 Гкал/рік теплової енергії та знизити витрати води приблизно на 728 м3/рік.

Підвищення ефективності електричного освітлення в приміщеннях Основу підвищення ефективності використання системи освітлення будівлі є заміна ламп розжарювання на люмінесцентні лампи підвищеної світловіддачі (підвищується на 3070%) і використання світильників з високочастотними енергозберігаючими баластами і покращеними світлотехнічними характеристиками. Вартість таких ламп складає 3050 грн., світильників 150200 грн.

При середньодобовому споживанні електроенергії на освітлення 100 кВт.г, та 250 робочих днях витрачається 25000 кВт.г. При заміні ламп та встановленні світильників ефективність освітлення приміщень підвищується на 50%, що дозволить отримати економію 25000*0,5=12500 кВт.г. Економія складе, при тарифі 0,16 грн. 2000 грн. Економія за рахунок більшого терміну служби ламп в рік складе 700 грн. (при приблизній вартості лампи 0,61 грн. та збільшенні терміну служби у 35 раз). Загальна щорічна економія від заміни ламп складе 2700 грн.

Використання електронної пускорегулювальної апаратури Використання світильників з електронною пускорегулювальною апаратурою дозволяє забезпечити рівномірне і м’яке освітлення, миттєве запалювання ламп і безшумну роботу світильників. Досягається економія електроенергії в розмірі 2025% при збільшенні освітленості на 1012%, зменшуються затрати на обслуговування світильників ізза виключення з їх складу стартерів, конденсаторів.

Заміна елементів сантехнічних приладів При несправних трубопроводах і відсутності очевидних витоків води на кухнях, душових, умивальниках, джерелом підвищеної уваги є змивні бачки в туалетах. В наявних застарілих бачках із зношеними запірними клапанами вода цілодобово витікає в каналізацію, а при зливі опорожняється весь бачок. Необхідна заміна зливних бачків старого типу на нові клавишні бачки з дворівневим дозатором випуску води. Такі бачки, знижують витрати води на 2550%.

Приблизна сумарна величина енергозбереження Назва системи ЕЗЗ Потенціал Гкал/рік % Опалення Погодинне регулювання 14, Добове регулювання 4, Рефлектори 1, Утоплення вікон 5, ГВП Автоматичне регулювання 0, Добове регулювання 2, Душові насадки та аератори 1, Всього Освітлення Заміна ламп та встановлення світильників 12500 кВт.г Використання електронної пускорегулювальної апаратури 5000 кВт.г Сантехніка Заміна сантехнічних приладів Економічний аналіз заходів з енергозбереження Заходи Обладнання Роботи Загальна вартість встановлення одиниці ($) Загальна вартість ($) Приблизний термін окупності Одиниця Вартість Монтажні Радіаторні рефлектори (73м2) 1м 4, 1, 6, 0,30,8 роки Ущільнювачі (1823 м) м 0, 1, 1, 2 25 роки Обладнання тепло пункту (1) шт 9 9 25 роки Аератори (10) шт 3, 1, 4, 0,30,8 роки Душові насадки (10) шт 3, 1, 4, 0,30,8 роки Заміна ламп та світильників (100) шт 3 0,82 роки Встановлення ЕПРА (50) шт 1, 13, 23 роки Витрати, пов’язані з модернізацією теплопунктів, залежать від встановленої потужності теплопункту та коливаються від $8 до $25 кВт встановленої потужності, менші теплопункти потребують вищих питомих витрат.

Вплив реалізації енергозберігаючих проектів на навколишнє середовище По закінченні проведення енергетичного обстеження проводиться аналіз впливу запропонованих енергозберігаючих заходів на навколишнє середовище та оцінюється зменшення викидів в атмосферу забруднюючих речовин при отриманій економії енергоресурсів.

Pages:     || 2 |


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.