WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Енергетичні індикатори економіки

Заступник Голови Держкоменергозбереження

к.т.н. Суходоля О.М.

Для порівняння стану та динаміки розвитку економік різних країн прийнято використовувати загальноприйняті на міжнародному рівні визначенні індикатори. З точки зору оцінки енергетичної ефективності економіки ми використовуємо енерегоємність ВВП, як найбільш адекватний критерій. Проте необхідно зазначити, що енергоємність ВВП хоч і відображає відносну ефективність використання енергоресурсів країною не можна вважати абсолютно точним критерієм. Показник енергоємності ВВП відображає лише тенденції розвитку національної економіки, з точки зору енерговикористання, і за його динамікою відслідковується вибраний тип (енергозберігаючий, екстенсивний) та тенденції економічного розвитку держави. Підставою для такого твердження служить той факт, що енергоємність ВВП визначається не тільки лише ефективністю використання енергоресурсів при виробництві продукції чи наданні послуг, але й структурою промислового виробництва, розвитком транспортної системи та географічним розміщенням країни, кліматичними умовами та іншими чинниками.

Для більш точного аналізу енергетичної ефективності національної економіки необхідно відстежувати ряд інших енергетичних індикаторів, що дозволять відслідковувати динаміку росту економіки та визначати необхідні регуляторні механізми впливу держави на розвиток економіки та забезпечити порівняння стану національної економіки з економіками інших країн.

В якості таких індикаторів з точки зору оцінки енергетичної ефективності національної економіки виступає обсяги валового внутрішнього продукту (Таблиця 1.), рівень матеріального добробуту життя громадян (Таблиця 2.), обсяги споживання енергоресурсів (первинного та кінцевого), відсоток споживання енергоресурсів промисловістю (Таблиця 3.), енергоємність валового національного продукту (Таблиця 4), структура первинного енергоспоживання (Таблиця 5.), викиди вуглекислого газу (Таблиця 6.).

Дана стаття не ставить за мету провести аналіз запропонованих енергетичних індикаторів та запропонувати моделі аналізу та механізми регуляторного впливу держави на процеси підвищення енергетичної ефективності національної економіки. Ця задача представляє собою досить складне завдання та потребує подальших досліджень. Метою даної публікації є надання створення необхідної інформаційної бази для спеціалістів, що працюють у сфері енергозбереження. Сподіваюсь, що запропонована інформація буде корисна.

Таблиця 1.

Валовий внутрішній продукт (за обмінним курсом) (ВВП), (млрд. дол..США) Валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної спроможності) ВВП(ПКС), (млрд. дол..США) Країни Австрія 212, 235, 260, 269, 271, 189, 196, 199, Данія 163, 180, 199, 205, 207, 132, 137, 138, Німеччина 2221, 2458, 2613, 2687, 2703, 1850, 1910, 1922, Франція 1473, 1553, 1707, 1772, 1804, 1311, 1356, 1394, Великобританія 1040, 1134, 1269, 1309, 1334, 1216, 1263, 1293, Фінляндія 133, 129, 156, 166, 167, 116, 123, 124, Швеція 240, 248, 279, 291, 293, 195, 203, 215, Іспанія 542, 584, 676, 705, 724, 689, 719, 739, Чехія 54, 52, 53, 55, 57, 128, 133, 140, Угорщина 50, 44, 51, 54, 56, 107, 112, 117, Польща 114, 127, 157, 163, 164, 334, 348, 351, Австралія 317, 372, 442, 450, 468, 468, 473, 490, Канада 534, 581, 676, 707, 717, 769, 818, 832, Японія 4935, 5291, 5549, 5680, 5647, 2964, 3144, 3125, Корея 341, 489, 567, 617, 639, 710, 651, 674, Китай 397, 700, 964, 1041, 1117, 4062, 4387, 4707, США 6520, 7338, 8629, 8955, 8977, 8629, 8955, 8977, Україна 49, 41, 44, 48, 169, 179, 196, Росія 337, 329, 359, 377, 814, 888, 932, Екс СРСР 780, 463, 458, 496, 527, 1296, 1401, 1489, ОЕСР Європа 8785, 9496, 10480, 10847, 10987, 9364, 9703, 9820, Країни ОЕСР 21752, 23916, 26762, 27702, 27880, 23741, 24631, 24803, Світ в цілому 26330, 29150, 32777, 34039, 34399, 39724, 41484, 42374, Таблиця 2.

ВВП/людину (дол.США/людину) ВВП (ПКС)/людину (дол.США (ppp)/людину) № Країни Австрія Данія Німеччина Франція Великобританія Фінляндія Швеція Іспанія Чехія Угорщина Польща Австралія Канада Японія Корея Китай США Україна Росія Екс СРСР ОЕСР Європа Країни ОЕСР Світ в цілому Таблиця 3.

Первинне споживання енергоресурсів, (M т.н.е.) Кінцеве споживання енергоресурсів, (M т.н.е.) Споживання енергоресурсів промисловістю, (M т.н.е.) № Країни Австрія 25, 27, 28, 28, 30, 23, 24, 25, 6, 6, 6, Данія 17, 20, 19, 19, 19, 15, 15, 15, 3, 2, 2, Німеччина 356, 342, 341, 343, 351, 243, 242, 246, 70, 74, 73, Франція 227, 240, 254, 257, 265, 168, 168, 173, 45, 46, 45, Великобританія 212, 223, 231, 231, 235, 24, 24, 25, 11, 11, 11, Фінляндія 29, 29, 33, 32, 33, 35, 35, 34, 13, 13, 13, Швеція 46, 50, 50, 47, 51, 83, 89, 93, 26, 30, 32, Іспанія 91, 103, 118, 124, 127, 24, 25, 25, 9, 10, 9, Чехія 47, 41, 38, 40, 41, 17, 17, 17, 4, 4, 4, Угорщина 28, 25, 25, 24, 25, 61, 58, 58, 19, 20, 18, Польща 99, 99, 93, 90, 90, 70, 72, 72, 24, 24, 25, Австралія 87, 94, 107, 109, 115, 187, 191, 184, 68, 69, 65, Канада 209, 231, 244, 250, 248, 342, 347, 342, 134, 130, 122, Японія 436, 495, 515, 524, 520, 120, 126, 130, 52, 55, 58, Корея 92, 147, 178, 191, 194, 554, 559, 570, 314, 310, 314, Китай 870, 1066, 1118, 1142, 1139, 1490, 1571, 1540, 374, 430, 403, США 1927, 2088, 2247, 2303, 2281, 88, 85, 86, 37, 36, 36, Україна 165, 140, 139, 141, 404, 419, 424, 134, 149, 147, Росія 628, 603, 613, 621, 600, 613, 621, 204, 219, 217, Екс СРСР 1347, 970, 909, 921, 935, 1248, 1260, 1279, 376, 394, 387, ОЕСР Європа 1625, 1677, 1752, 1767, 1801, 3564, 3677, 3656, 1069, 1143, 1098, Країни ОЕСР 4516, 4883, 5213, 5316, 5332, 5809, 5969, 6001, 1977, 2067, 2040, Світ в цілому 8598, 9123, 9711, 9953, 10029, Таблиця 4.

Енергоємність ВВП, (т.н.е./1000 дол.США 95) Енергоємність ВВП (ПКС), (т.н.е./1000 дол.США 95 (пкс) ) Первинне споживання енергоресурсів/людина, (т.н.е./людину) № Країни Австрія 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, Данія 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, Німеччина 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, Франція 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, Великобританія 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 4, Фінляндія 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, Швеція 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, Іспанія 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 3, Чехія 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 4, Угорщина 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, Польща 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, Австралія 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, Канада 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 7, Японія 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, Корея 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, Китай 3, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, США 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 7, Україна 3, 3, 3, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2, Росія 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 4, 4, 4, Екс – СРСР 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 3, 3, ОЕСР – Європа 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, Країни ОЕСР 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, Світ в цілому 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, Таблиця 5.

Структура первинного енергоспоживання (1990), (M т.н.е.) Структура первинного енергоспоживання (2000), (M т.н.е.) № Країни Вугілля Нафта Природний газ Атомна енергія Гідроенергія НВДЕ Вугілля Нафта Природний газ Атомна енергія Гідроенергія НВДЕ Австрія 4, 10, 5, 2, 2, 3, 12, 6, 3, 2, Данія 6, 7, 1, 1, 4, 8, 4, 1, Німеччина 128, 126, 55, 39, 1, 4, 84, 131, 71, 44, 1, 7, Франція 20, 87, 26, 81, 4, 10, 15, 87, 35, 108, 5, 11, Великобританія 63, 82, 47, 17, 0, 0, 34, 83, 87, 22, 0, 2, Фінляндія 5, 10, 2, 5, 0, 4, 5, 9, 3, 5, 1, 6, Швеція 3, 13, 0, 17, 6, 5, 2, 13, 0, 14, 6, 8, Іспанія 19, 46, 5, 14, 2, 4, 20, 64, 15, 16, 2, 4, Чехія 29, 9, 5, 3, 0, 21, 7, 7, 3, 0, 0, Угорщина 6, 8, 8, 3, 0, 4, 6, 9, 3, 0, Польща 75, 13, 8, 0, 2, 56, 20, 10, 0, 4, Австралія 35, 32, 14, 1, 4, 47, 36, 19, 1, 5, Канада 24, 77, 54, 19, 25, 8, 31, 87, 74, 19, 30, 11, Японія 74, 253, 43, 52, 7, 4, 95, 261, 65, 83, 7, 5, Корея 25, 50, 2, 13, 0, 39, 103, 17, 28, 0, 2, США 458, 770, 439, 159, 23, 62, 541, 892, 548, 207, 21, 73, Україна 46, 13, 63, 19, 2, 1, ОЕСР – Європа 436, 630, 257, 204, 38, 51, 324, 685, 390, 243, 46, 67, Країни ОЕСР 1057, 1900, 839, 450, 100, 138, 1088, 2165, 1153, 584, 113, 174, Світ в цілому 2340, 3700, 2102, 677, 229, 1095, Таблиця 6.

СО2 / Первинне споживання (т СО2/ т.н.е.) СО2 / ВВП (ПКС) (кг. СО2/дол..США (пкс)) СО2 /людина (т СО2/ людина) № Країни Австрія 2, 2, 2, 0, 0, 0, 7, 7, 8, Данія 2, 2, 2, 0, 0, 0, 10, 9, 9, Німеччина 2, 2, 2, 0, 0, 0, 10, 10, 10, Франція 1, 1, 1, 0, 0, 0, 6, 6, 6, Великобританія 2, 2, 2, 0, 0, 0, 10, 11, 11, Фінляндія 1, 1, 1, 0, 0, 0, 11, 10, 11, Швеція 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, Іспанія 2, 2, 2, 0, 0, 0, 6, 7, 7, Чехія 2, 2, 2, 0, 0, 0, 10, 11, 11, Угорщина 2, 2, 2, 0, 0, 0, 5, 5, 5, Польща 3, 3, 3, 0, 0, 0, 8, 7, 7, Австралія 2, 2, 3, 0, 0, 0, 16, 17, 18, Канада 2, 2, 2, 0, 0, 0, 16, 17, 16, Японія 2, 2, 2, 0, 0, 0, 9, 9, 8, Корея 2, 2, 2, 0, 0, 0, 8, 9, 9, Китай 2, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2, США 2, 2, 2, 0, 0, 0, 20, 20, 19, Україна 2, 2, 2, 2, 1, 1, 7, 6, 6, Росія 2, 2, 2, 1, 1, 1, 10, 10, 10, Екс СРСР 2, 2, 2, 1, 1, 1, 7, 7, 7, Країни ОЕСР 2, 2, 2, 0, 0, 0, 10, 10, 10, Світ в цілому 2, 2, 2, 0, 0, 0, 3, 3, 3, Пояснення до таблиць.

ВВП (ПКС) валовий внутрішній продукт за паритетом купівельної спроможності. Курс національної валюти за паритетом купівельної спроможності є відношення кількості національної валюти (гривень, рублів), що затрачається в даній країні на купівлю визначеного рівня набору товарів, послуг (споживчого кошика), такого ж за складом і рівного за якістю тому, який купує житель США за 1 долар США. Данні про ВВП та ПКС регулярно публікуються ООН, Світовим банком іншими міжнародними організаціями.

Т.н.е. – тонна нафтового еквіваленту, енергетичний еквівалент палива, що використовується для обчислення та рівний 10 Гкал.

ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвитку.

Енергетичні індикатори отриманні за публікаціями Міжнародного енергетичного агентства:

1. Key World Energy Statistics. Paris: International Energy Agency, 2001.

2. Key World Energy Statistics. Paris: International Energy Agency, 2002.

3. Key World Energy Statistics. Paris: International Energy Agency, 2003.   4. Electricity information. Paris: OECD/IEA. 2003 p.   5. Energy balances of nonOECD countries 20002001. Paris: International Energy Agency. OECD/IEA. 2003.© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.